Gezinsbegeleiding


 

Omdat een kind het waard is!

PUUR! Kindercoachen

Wanneer de problemen binnen je gezin zich opeenstapelen. Je kunt hierbij denken aan problemen op het gebied van opvoeding, schoolverzuim, schulden, huisvesting maar ook wanneer er sprake is van een sociaal isolement of agressie. Dan is het misschien weleen heel goed idee om mijn hulp in te roepen!

Tijdens een aantalgesprekken kijken we welke richting we samen op moeten gaan zodat we de route verder kunnen bepalen. Mijn taak is om jullie als gezin weer in jullie kracht te zetten zodat jullie je weg uiteindelijk zonder mij weer kunnen vervolgen.


Ik kan als vertrouwenspersoon samen met jullie kijken naar wat nodig is om de problemen op te lossen. Met behulp mij, mensen in de eigen omgeving en eventueel professionele hulp, krijgen jullie de situatie na verloop van tijd weer onder controle. Om de hulpverlening goed op elkaar af te stemmen voer ik regelmatig gesprekken met andere betrokken hulpverleners.