Tarieven


 

Omdat een kind het waard is!

PUUR! Kindercoachen


Tarieven

Een oriëntatiegesprek €50,-                       1 uur


Coaching per sessie;€50,-                          1 uur


Oudergesprek tussentijds;€50,-                 1 uur


Reiskosten €0,19 per kilometer vanaf Frederiksoord


Het betreffende bedrag wordt maandelijks gefactureerd en dient binnen 14 dagen betaald te zijn.

Wanneer een sessie onverhoopt niet door kan gaan dan dient deze minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd.

In andere gevallen wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.Ook belangrijk om te weten!


•U wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van u of uw kind.•U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.


•Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.


•De coachinggesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit wel bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg).

Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.


•Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact met mij  op zodat er een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie.